subbannerbilde-hjelp

Hjelp og brukerstøtte

viktig for gode hjemmesider

FAQ/OSS

Mange spørsmål er de samme. Vi har valgt å opprette en egen side her som vi etterhvert lister opp de mest spurte spørsmålene (Ofte Stilte Spørsmål = OSS) / (Frequently Asked Questions = FAQ). Du vil da også finne noen standard svar som skal være det korrekte svaret for det aktuelle spørsmålet.

Føler du at det mangler noe i denne listen, foretrekker vi at du gir oss en tilbakemelding på det.

joomla bussup sm

Buskerud Web AS


« samarbeidspartner for dine hjemmesider »
« vi hjelper deg »

joomla hostprov sm